CYKLUS PŘEDNÁŠEK SPOLEČNOSTI EDVARDA BENEŠE 2021

středa 16. června 2021 Ing. Petr ExnerČlen Výboru České vexilologické společnosti z.s.Odborný člen podvýboru pro heraldiku a vexilologii PSP ČRSTOLETÍ  SYMBOLŮ  KARPATSKÉHO  KRAJEstředa 13. října 2021 Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.emeritní profesor Ústavu českých dějin FF UK DOHODA NIKOLI MALÁ…

Zveme Vás na Cyklus přednášek 2019

CYKLUS PŘEDNÁŠEK SPOLEČNOSTI EDVARDA BENEŠE 2019 středa 24. dubna 2019 Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. emeritní profesor Ústavu českých dějin FF UK JAK NEZABRÁNIT VÁLCE – ROK 1939 středa 15. května 2019 PhDr. Josef Nožička doktorand Ústavu českých dějin FF…