Vítejte na stránkách Společnosti Edvarda Beneše

Společnost Edvarda Beneše vznikla jako nástupnická organizace ÚSTAVU Dr. EDVARDA BENEŠE PRO POLITICKÉ A SOCIÁLNÍ STUDIUM, který působil v Londýně v letech 1950-1964 pod vedením kancléře Jaromíra Smutného. Ústav sdružoval přední exilové politiky, pořádal veřejné přednášky, vydával „Zprávy“ o své činnosti a ediční řadu vzpomínek a studií „Doklady a rozpravy“, ve které vyšlo 30 svazků.

Na činnost londýnského Ústavu Dr. Edvarda Beneše navázala v roce 1990 v Praze SPOLEČNOST EDVARDA BENEŠE. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovi pořádá pravidelně každoročně šest veřejných přednášek předních českých historiků z Ústavu českých dějin FFUK, z Historického Ústavu AV, z Ústavu pro soudobé dějiny AV, z Vojenského historického úsvavu aj. V únoru každého roku vychází Bulletin Společnosti Edvarda Benešeinformující o její činnosti. Dosud vyšlo 26 čísel. V roce 1991 byla založena Knižnice Společnosti Edvarda Beneše, ve které vydala Společnost během uplynulých dvaceti let 40 svazků. Obsahují historické studie, projevy a dokumenty k moderním československým dějinám.

Informativní přehled o činnosti londýnského Ústavu Dr. Edvarda Beneše i pražské Společnosti Edvarda Beneše vyšel v roce 2010 jako 36. svazek Knižnice SEB pod názvem 20 let Společnosti Edvarda Beneše. Obsahuje i soupis publikací vydaných oběma organizacemi.

ČLENSKÉ  PŘÍSPĚVKY

Plné členství 250,- Kč ročně
Senioři a studenti 150,- Kč ročně
Skupinové členství (školy, úřady, instituce, spolky) 300,- Kč

Příspěvky lze posílat na účet nebo platit v hotovosti na akcích SEB. Členové obdrží každý rok tradiční tištěný Bulletin s příspěvky a informacemi o činnosti SEB. Průběžně dostávají též avíza na akce SEB a články i rozmanité zajímavosti elektronickou poštou.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Komerční banka, Spálená 51, Praha 1
číslo účtu: 60 135 011/0100