Zveme Vás na Cyklus přednášek 2019

CYKLUS PŘEDNÁŠEK SPOLEČNOSTI EDVARDA BENEŠE 2019 středa 24. dubna 2019 Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. emeritní profesor Ústavu českých dějin FF UK JAK NEZABRÁNIT VÁLCE – ROK 1939 středa 15. května 2019 PhDr. Josef Nožička doktorand Ústavu českých dějin FF…