Zveme Vás na Cyklus přednášek 2019

CYKLUS PŘEDNÁŠEK SPOLEČNOSTI EDVARDA BENEŠE 2019 středa 24. dubna 2019 Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. emeritní profesor Ústavu českých dějin FF UK JAK NEZABRÁNIT VÁLCE – ROK 1939 středa 15. května 2019 PhDr. Josef Nožička doktorand Ústavu českých dějin FF…

Cyklus přednášek SEB 2018

CYKLUS PŘEDNÁŠEK SPOLEČNOSTI EDVARDA BENEŠE 2018   středa 25. dubna 2018 PhDr. Ladislav Futtera  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. SEN O LUŽICKÉM SRBOVI V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU     středa 30. května 2018 Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.…