Zveme Vás na Cyklus přednášek 2019

CYKLUS PŘEDNÁŠEK SPOLEČNOSTI EDVARDA BENEŠE 2019

středa 24. dubna 2019
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
emeritní profesor Ústavu českých dějin FF UK
JAK NEZABRÁNIT VÁLCE – ROK 1939

středa 15. května 2019
PhDr. Josef Nožička
doktorand Ústavu českých dějin FF UK
DRUHÝ ŽIVOT MNICHOVA

středa 9. října 2019
PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Národní archiv
MEZI CELNÍ UNIÍ A OBČANSKOU VÁLKOU.
ČESKOSLOVENSKO-RAKOUSKÉ VZTAHY V LETECH 1931-1934

středa 20. listopadu 2019
Prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.
historik a politolog
KONZERVATIVNÍ „REVOLUCE“ 1938-1939
V DRUHÉ REPUBLICE

Přednášky se konají na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
místnost č. 200
Začátek přednášek vždy v 17.30 hod.

MASARYKOVA SPOLEČNOST

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškové a diskusní podvečery
v první polovině roku 2019

ve čtvrtek 25. dubna 2019
JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
právník a historik
ADVOKACIE NEJEN V OSMIČKOVÝCH LETECH

ve čtvrtek 23. května 2019
generál Petr Pavel
bývalý náčelník generálního štábu a předseda vojenského výboru NATO
T. G. Masaryk a jeho demokratická idea Nové Evropy roku 1918.
AKTUÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ HROZBY PRO ČR, EVROPU A SVĚT

ve čtvrtek 20. června 2019
Prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.
Historik a politolog
LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE RČS A JEJÍ KONZERVATIVNÍ A FAŠISTIČTÍ ODPŮRCI

Přednášející uvítají vaše diskusní příspěvky a dotazy.
Přednášky se konají v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C, III. patro, výtah z mezaninu.
Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.

Změna programu vyhrazena
www.masarykovaspolecnost.cz
masarykova.spolecnost@seznam.cz

Termíny přednášek ve druhé polovině roku 2019: 17. 10., 21. 11., 19. 12.