Cyklus přednášek SEB 2018

CYKLUS PŘEDNÁŠEK SPOLEČNOSTI EDVARDA BENEŠE 2018

 

středa 25. dubna 2018

PhDr. Ladislav Futtera

 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

SEN O LUŽICKÉM SRBOVI

V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU

 

 

středa 30. května 2018

Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.

 Katedra historie FF OU

ÚNOROVÝ POLITICKÝ PŘEVRAT 1948

STRATEGIE A TAKTIKA ÚČASTNÍKŮ, ROLE E. BENEŠE

POZOR – přednášet se bude v místnosti č. 209!

 

 

středa 24. října 2018

PhDr. Josef Tomeš, Ph.D.

Masarykův ústav AV ČR

OSOBNOSTI V POZADÍ

SPOLUPRACOVNÍCI TGM ZA 1. SV. VÁLKY

 

 

středa 21. listopadu 2018

PhDr. Martin Nekola, Ph.D.

nezávislý badatel a publicista

 BOHUŠ BENEŠ

 SYNOVEC A BLÍZKÝ SPOLUPRACOVNÍK PREZIDENTA

 

středa 12. prosince 2018

 PhDr. Tomáš Bandžuch, Ph.D.

Ústav politologie FF UK

„SUDETONĚMECKÝ“ ŘÍJEN 1918

 

 

Přednášky se konají na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

náměstí Jana Palacha 2, Praha 1

místnost č. 200

Začátek přednášek vždy v 17.30 hod.

 

 

 

MASARYKOVA SPOLEČNOST

 

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční přednáškové a diskusní podvečery

v  první polovině roku 2018

 

 

ve čtvrtek 19. dubna 2018

Doc. Eva Broklová, DrSc:

Antonín Švehla

 

 

ve čtvrtek 17. května 2018

 Marie L. Neudorflová, Ph.D.:

  1. G. Masaryk a jeho demokratická idea Nové Evropy roku 1918.

Ideál, souvislosti, realita.

 

 

ve čtvrtek 21. června 2018

Doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.:

Československé legie

Přednášející uvítají vaše diskusní příspěvky a dotazy.

Přednášky se konají v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, na nádvoří vchod C, III. patro, výtah z mezaninu.

Začátek přednášek je vždy v 17.30 hod.